KRS 0000084062

Wstęp na Górę Zborów – aktualizacja

11.05.2015

Dodatkowe informacje dotyczące bezpłatnego wstępu na teren rezerwatu Góra Zborów

W związku z wejściem w życie znowelizowanego porozumienia PZA-TMZZ www.pza.org.pl/news.acs?id=3068612 dotyczącego zwolnienia z opłat za wstęp na teren rezerwatu Góra Zborów, w celu uniknięcia niejasności interpretacyjnych, doprecyzowuję niektóre z punktów porozumienia:

Ponadto, przypominam, że pomimo iż porozumienie dopuszcza możliwość bezpłatnego wprowadzenia przez jednego instruktora do pięciu kursantów, to zgodnie z programami szkolenia PZA, podczas szkolenia wspinaczkowego jeden instruktor PZA nie może szkolić więcej niż czterech kursantów www.pza.org.pl/szkolenie/index.acs?id=100004, a podczas szkolenia taternictwa jaskiniowego (z wyłączeniem szkolenia wspinaczkowego), tzn. techniki taternictwa jaskiniowego, autoratownictwo i techniki awaryjne, oraz szkolenie dodatkowe (sporządzanie dokumentacji jaskiniowej, podstawowe techniki ratownicze), jeden instruktor może szkolić nie więcej niż pięciu kursantów www.pza.org.pl/jaskinie/article.acs?id=137284.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej, zgodnie z porozumieniem, otrzymuje listę klubów zrzeszonych w PZA oraz listę instruktorów posiadających ważną licencję.

Zwracam się z prośbą o nie utrudnianie pracy przedstawicielom TMZZ i potraktowanie obowiązku legitymowania się z humorem.

Włodzimierz Porębski, PZA.

Bezpieczny Kazbek
Polski Związek Alpinizmu Klub Wysokogórki Warszawa
wspinanie.pl brytan