KRS 0000084062

Porozumienie dotyczące opieki nad rezerwatem „Sokole Góry”

16.04.2016

W dniu 15.04.2016 r. zostało podpisane trójstronne porozumienie pomiędzy:

dotyczące opieki nad rezerwatem przyrody "Sokole Góry" w zakresie wspinaczki skalnej.

"Sokole Góry" są jednym z kilku rezerwatów udostępnionych do wspinania dzięki staraniom Inicjatywy Środowisk Wspinaczkowych "Nasze Skały", na mocy zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie przyrody.

Treść porozumienia w załączeniu [PDF]

Włodzimierz Porębski
IŚW "Nasze Skały"

Bezpieczny Kazbek
Polski Związek Alpinizmu Klub Wysokogórki Warszawa
wspinanie.pl brytan