KRS 0000084062

Uwagi do planu ochrony Karkonoskiego Parku Narodowego

19.09.2016

Inicjatywa Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały” przygotowała uwagi do projektu planu ochrony Karkonoskiego Parku Narodowego, które w dniu 13 września 2016r. zostały złożone przez Polski Związek Alpinizmu. 19 sierpnia 2016r. Dyrektor KPN ogłosił konsultacje społeczne planu ochrony, a w dniu 24 sierpnia 2016r. plan został wyłożony w siedzibie Parku oraz udostępniony w Internecie pod adresem: https://www.kpnmab.pl/pl/news/plan-ochrony-karkonoskiego-parku-narodowego,1600

Nasze uwagi dotyczą trzech zagadnień związanych z udostępnieniem obszaru Karkonoskiego Parku Narodowego do szkoleń z zakresu poruszania w trudnych warunkach terenowych w okresie zimowym. Wnioskujemy o możliwość wspinania zimowego w Czarnym Kotle Jagniątkowskim (oprócz, dotychczas udostępnionych – Wielkiego Śnieżnego Kotła i Kotła Małego Stawu), wydłużenie okresu udostępnienia (od 1 grudnia do 31 marca), oraz zwiększenie liczby wspinaczy mogących jednocześnie przybywać w danym obszarze do 18. Zamieszczamy kopię pisma z uwagami, złożonego w Dyrekcji Karkonoskiego Parku Narodowego.

Włodzimierz Porębski
IŚW „Nasze Skały”

Bezpieczny Kazbek
Polski Związek Alpinizmu Klub Wysokogórki Warszawa
wspinanie.pl brytan