KRS 0000084062

Rodzina Maćka Berbeki oraz Program „Nasze Skały” – największymi Beneficjentami wpłat 1% podatku za 2015 rok. Fundacja Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki dziękuje Darczyńcom.

12.10.2016

Fundacja Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki uzyskała z akcji „1 %” podatku 219 975 zł.

Wiemy już jakie cele wskazali Darczyńcy w swoich deklaracjach podatkowych za 2015 rok.

Najwięcej środków (ponad 31 tys. zł) dedykowano rodzinie Maćka Berbeki. Maciej Berbeka i Tomasz Kowalski zginęli podczas zejścia z Broad Peaka 5 marca 2013 r. Wraz z Adamem Bieleckim i Arturem Małkiem dokonali pierwszego zimowego wejścia na ten ośmiotysięcznik.

Ponad 25 tys. zł. wpłynęło na akcję Inicjatywa Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały”, której celem jest zachowanie dostępu do rejonów wspinaczkowych. Jej organizatorzy prowadzą czasem trudne rozmowy ze służbami ochrony przyrody i właścicielami terenów, na których mogą wspinać się miłośnicy tego sportu.

Zwraca uwagę rosnąca ilość klubów wysokogórskich powiększająca swoje budżety poprzez przekazywanie 1% przez członków klubów. Praktyka np. zwalniania członków klubów ze składek na rzecz klubu w zamian za alokację 1% może spowodować jeszcze większe wpływy do kasy klubów.

Fundacja Wspierania Alpinizmu Polskiego im Jerzego Kukuczki powstała aby nieść pomoc poszkodowanym w górach ale również aby wspierać osoby bliskie tych, którzy w górach zostali na zawsze. Sympatycy Fundacji Kukuczki wsparli 1% swojego podatku podopiecznych Fundacji: Dariusza Glinkę, Artura Pierzchniaka, Anię Tyszkiewicz, Ewę Czuchry.

W imieniu wszystkich obdarowanych – dziękujemy za okazane wsparcie i pomoc.

Oto szczegółowe wyliczenie wysokości wpłat 1 % podatku za 2015 rok na poszczególne cele:

Pomoc rodzinie M.Berbeki 31661
IŚW Nasze Skały 25756
Śmigło dla Tatr 13453
Pomoc Dariuszowi Glince 7734
Akcja Polskie Himalaje 2018 5267
Pomoc Arturowi Pierzchniakowi 3891
KW Warszawa 3807
Poszukiwania Kasi Papież 3651
KW Lublin 3448
KW Szczecin 3399
Fundacja Speleologia Polska 2939
Pomoc Ewie Czuchry 2889
Wyprawy J. Natkański 2748
KW Warszawa-sekcja Agama 2735
Grupa Ratownictwa Jaskiniowego PZA 2051
pomoc rodzinie Piotra Morawskiego 1943
Polski Himalaizm Zimowy 1711
wyprawy M.Grudzień 1630
Pomoc Ani Tyszkiewicz 1214
Bełchatowski Klub Wysokogórski 1203
Speleoklub Warszawski 1194
wyprawy M.Król 1066
wyprawy M.Apollo 955
Sopocki Klub Tat. Jaskiniowego SKTJ 910
Wielkopolski Klub Tat. Jaskiniowego WKTJ 909
Każdy ma swój Everest szkoła Budzyń Wlkp. 760
wyprawy M.Grobel 755
wyprawy P. Strzelecki 721
KW Częstochowa 569
pomoc Pawłowi Kuliniczowi 490
Izba Pamięci J. Kukuczki Istebna 461
pomoc Monice Bury 352
Akcja Tatry bez młotka 351
wyprawy M.Kaczkan 276
Baza tatrzańska 262
Wyprawy G.Bielejec 235
KW Trójmiasto 212
Speleologia Polska 180
pomoc Sylwii Bukowickiej 153
pomoc Maćkowi Stańczakowi 137
Raciborskie Stow. Wspinaczkowe 67
wyprawy K. Baranowska 46

Na powyższe cele wpłacono w sumie 134 191 zł.

Zestawienie celów 1% 2015 – pdf

Fundacja otrzyma ponadto kwotę 85784zł wynikającą z wpłat „1 %” niededykowanych. Tę część alokacji 1% Zarząd Fundacji zadysponuje zgodnie z celami statutowymi realizowanymi poprzez stałe Programy Fundacji jak: Fundusz im. Andrzeja Zawady, Fundusz Pomocowy Fundacji Kukuczki im. K. Berbeki, pamięć o Taternikach – Pro Memoria, Tatry bez Młotka oraz przez wsparcie innych akcji i programów jak: , „Polski Himalaizm Zimowy im. A. Hajzera 2016-2020” i inne.

Dziękujemy wszystkim, którzy przekazali 1 % swojego podatku oraz darowizny Beneficjentom i Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki.

Patrycja Konopka

Bezpieczny Kazbek
Polski Związek Alpinizmu Klub Wysokogórki Warszawa
wspinanie.pl brytan