KRS 0000084062

Oświadczenie Polskiego Związku Alpinizmu dot. publikacji na stronie wspinka.pl

29.07.2017

W nawiązaniu do publikacji na stronie internetowej wspinka.pl z dnia 21 lipca 2017 r. godz. 16:36 (https://wspinka.org/news/21-07-2017/wspinka-otrzymala-1200-zl-od-wlodzimierza-porebskiego-w-ramach-zawartej-ugody) oraz na portalu facebook.com z dnia 21 lipca 2017 r. uprzejmie wskazujemy, iż:

  1. nieprawdą jest, że sprawa zakończona ugodą „była związana z pomówieniami, jakie pod adresem organu zarządzającego WSPINKI sformułował w marcu 2013 roku Pan Włodzimierz Porębski na forum serwisu brytan.com.pl.”. Zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, Wydział II Karny, z dnia 25 stycznia 2017 roku, Włodzimierz Porębski został uniewinniony od zarzutu pomówienia Mateusza Paradowskiego, natomiast oskarżyciele złożyli oświadczenia o cofnięciu ich apelacji. Niedopuszczalne jest więc zarzucanie pomówienia Włodzimierzowi Porębskiemu, skoro Sąd karny wyraźnie stwierdził, iż do pomówienia nie doszło;
  2. nieprawdą jest, że Włodzimierz Porębski przeprosił Mateusza Paradowskiego za rzekome pomówienia zawarte we wpisie z 2013 roku, co sugeruje Mateusz Paradowski. Włodzimierz Porębski nie dopuścił się pomówień wobec Mateusza Paradowskiego, co zostało potwierdzone wyżej wskazanym wyrokiem Sądu karnego, nie miał więc podstaw do przepraszania za pomówienia. Zgodnie z zawartą ugodą Włodzimierz Porębski jedynie „wyraża ubolewanie, jeśli tego rodzaju wpis został negatywnie odebrany przez władze tej Fundacji”. Włodzimierz Porębski wyraził więc jedynie ubolewanie za sposób, w jaki władze fundacji Wspinka odebrały jego wpis. Niedopuszczalne jest więc sugerowanie, iż Włodzimierz Porębski poprzez przeprosiny przyznał, że podał nieprawdę czy dopuścił się pomówienia;
  3. stwierdzenie, iż Fundacja Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka” otrzymała 1 200 zł od Włodzimierza Porębskiego „w ramach zawartej ugody sądowej” jest niedopowiedzeniem, mogącym wprowadzić w błąd co do treści ugody oraz wyniku postępowania. Kwota 1 200 zł została przekazana Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka” jedynie w ramach wsparcia finansowego. Nie wiązało się to natomiast w żadnej mierze z uznaniem zasadności twierdzeń Mateusza Paradowskiego lub Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka” podnoszonych w ramach postępowania cywilnego. Włodzimierz Porębski zdecydował się na wsparcie finansowe Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka” wyłącznie celem zakończenia zaistniałego sporu sądowego oraz scalenia środowiska wspinaczkowego ku realizacji celów związanych z rozwojem wspinaczki w Polsce, a także wspierania innych pozytywnych działań poszczególnych organizacji reprezentujących to środowisko, o czym wyraźnie mowa w punkcie 2 i 3 ugody.
Bezpieczny Kazbek
Polski Związek Alpinizmu Klub Wysokogórki Warszawa
wspinanie.pl brytan