KRS 0000084062

Bezpieczny Kazbek – Medyk Rescue Team dołaczył do grona Beneficjentów darowizn i odpisów 1%

04.10.2017

Projekt „BEZPIECZNY KAZBEK” realizowany jest przez fundację MEDYK RESCUE TEAM.

Celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów i wspinaczy odwiedzających szczyt Kazbek oraz znajdujących się w górach na terytorium Gruzji ze szczególnym uwzględnieniem obywateli Polski.

Realizacja celu odbywa się poprzez sezonowy (czerwiec – wrzesień) dyżur zespołu polskich ratowników górskich i medycznych w bazie Meteo (Betlehemi Hut) na wysokości 3650 m npm. Zadaniem Zespołu Ratowniczego jest prowadzenie akcji prewencyjnej i profilaktycznej, informowanie o zagrożeniach, udzielanie świadczeń medycznych oraz utrzymanie gotowości do przeprowadzenia operacji poszukiwawczo – ratowniczych na terytorium Gruzji. W trakcie utrzymywania dyżuru w bazie przebywa do 5 ratowników. Baza wyposażona jest w polowe ambulatorium, które obsługiwane jest przez doświadczonego ratownika medycznego lub pielęgniarza. Na potrzeby Zespołu Ratowniczego powstał system łączności oparty o przemiennik, radiotelefony ręczne (pozwalające na dokładną lokalizację), bazowe oraz interfejs pozwalający na łączność z Krajem poprzez adres IP. Ponadto Zespół wyposażony jest w nowoczesny sprzęt nawigacyjny, ratowniczy, medyczny i socjalno-bytowy.

Projekt realizowany jest przy współpracy i wsparciu ze strony ambasady RP w Tbilisi oraz lokalnych struktur ratowniczych w rejonie Stepancminda. Część sprzęturatowniczego, łącznościi wyposażenia bazy udało się zakupić dzięki wsparciu z funduszu prewencyjnego PZU w 2016 roku.

Na chwilę obecną nie mamy partnera strategicznego projektu, ani żadnego znaczącego sponsora a projekt ma charakter wolontariatu. Uczestnicy projektu (ratownicy) pokrywają koszt transferu do bazy ze środków własnych. Fundacja MEDYK RESCUE TEAM pokrywa koszt utrzymania bazy i dyżuru oraz całość działań związanych z logistyką i transportem sprzętu. Prowadzimy zbiórkę celową na portalu pomagam.pl na pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem dyżuru.

Wszelkie aktualności i informacje na temat projektu znajdują się tutaj: www.facebook.com/BezpiecznyKazbek

Informacje i aktualności dotyczące MEDYK RESCUE TEAM:
www.facebook.com/MedykRescueTeam

Zbiórka pieniędzy na utrzymanie dyżuru znajduje się tutaj:
https://pomagam.pl/zxqqffqg

 

Bezpieczny Kazbek
Polski Związek Alpinizmu Klub Wysokogórki Warszawa
wspinanie.pl brytan