KRS 0000084062

Uchwała zarządu Fundacji Kukuczki w sprawie ESR

30.11.2017

Zarząd Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im Jerzego Kukuczki wyraża swój sprzeciw wobec planowanego wprowadzenia przez Tatrzański Park Narodowy Elektronicznego Systemu Rejestracji wyjść taternickich i zwraca do Dyrektora Parku Pana Szymona Ziobrowskiego o ponowne rozważenie konieczności i zasadności jego wdrażania. Zarząd Fundacji uważa, że ESR wpłynie negatywnie na rozwój polskiego alpinizmu i dlatego apeluje o pozostawienie bez zmian dotychczasowego systemu tradycyjnych książek wyjść, z którymi związana jest nie tylko wygoda i prostota użytkowania, ale również wieloletnia tradycja stanowiąca nieodłączny składnik kultury taternickiej.

Bezpieczny Kazbek
Polski Związek Alpinizmu Klub Wysokogórki Warszawa
wspinanie.pl brytan