KRS 0000084062

Nowa droga na Broad Peak, dziewiczy Lunag Ri, Lachit oraz Kaukaz.Fundusz Zawady 2018 – granty przyznane!

05.06.2018

Na wspólnym posiedzeniu Zarzą…du i Rady Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki 25 maja 2018 r. w Podlesicach przyznano dofinansowania w ramach Funduszu Zawady na 2018 rok – tura 1.

Z 8 złożonych wniosków: 5 uzyskał‚o akceptację™, 2 nie uzyskał‚y, a 1 został odrzucony z powodu niespeł‚nienia wymogów regulaminowych. Przy tej okazji, Zarząd Fundacji podkreś›la, że nie może robić‡ wyją…tków od regulaminu Funduszu i prosi o nieskładanie w przyszłości wniosków z nim niezgodnych.

Podczas przyznawania ś›rodków Zarzą…d kierował się™ przede wszystkim dwoma kryteriami: wartoś›cią… sportową… celu oraz prawdopodobień„stwem jego realizacji przez wnioskują…cy zespół‚.

Dodatkowo brano pod uwagę™ deklarowane alternatywne cele oraz aspekt finansowy wniosku.

Zarzą…d pragnie zauważyć‡, że niezbę™dny przy planowaniu wyprawy jest realizm w ocenie sukcesu, odpowiedni skład jak i plany awaryjne. W opinii Zarzą…du Fundacji, w przeszł‚oś›ci był‚o wielkich planów, które speł‚zły na dużo mniej ambitne cele.

Zarząd i Rada życzą wnioskodawcom pomyś›lnej realizacji planów, szczególnie tych najbardziej ambitnych jak nowa droga na Broad Peak czy Lunag Ri.

Zał‚. nr 1 do uchwał‚y 3 /2018 z 25.05.2016 Zarządu Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im.J.Kukuczki

Bezpieczny Kazbek
Polski Związek Alpinizmu Klub Wysokogórki Warszawa
wspinanie.pl brytan