KRS 0000084062

Fundusz Zawady – dofinansowania wypraw w 2020 roku – tura 1/czerwiec-listopad/przyznane!

07.07.2020

Zarząd Fundacji Kukuczki rozpatrzył 4 wnioski , które wpłynęły w tym roku o dofinansowanie wypraw z Funduszu im. Andrzeja Zawady na rok 2020-tura 1 / obejmująca okres czerwiec-listopad.

Uznanie zarządu znalazły dwa z nich:
1. Nepal, filar zach. ściany dziewiczego Lachama North /6628m/ rejon Humla; Marcin Rutkowski, Andrzej Sokołowski; wstępna kwota dofinansowania 12 000 zł.
2. Pakistan, Karakorum, Ghujerab South Mountains, dol. Shimshal, dziewicze  Gunj-e-Sar West /6150m/ , G2 /6200m/; Wadim Jabłoński-kier., Marcin Rutkowski, Maciej Kimel, Damian Bielecki, Mariusz Fedorowicz, Paweł Hałdaś; wstępna kwota dofinansowania 24 000 zł.

O pozytywnej decyzji zarządu zdecydowały: silny skład rokujący duże prawdopodobieństwo sukcesu oraz wysokie walory sportowe obu celów.

Jednocześnie zarząd podkreśla, że jest to decyzja wstępna, związana z nie do końca wyjaśnioną sytuacją dotyczącą wysokości finansowania ww. projektów z innych źródeł. Po ostatecznym ustaleniu tej wysokości, zarząd pozostawia sobie prawo zmiany decyzji w zakresie ewentualnego zwiększenia finansowania lub rozszerzenia listy beneficjentów. Pełny wykaz zgłoszonych wniosków, oraz regulamin Funduszu im. Andrzeja Zawady: https://fundacjakukuczki.pl/fundusz-im-andrzeja-zawady/

Bezpieczny Kazbek
Polski Związek Alpinizmu Klub Wysokogórki Warszawa
wspinanie.pl brytan