KRS 0000084062

Pomoc Krzyśkowi Treterowi

07.07.2020

Zarząd postanowił przyznać zapomogę z przeznaczeniem na zakup leków  naszemu podopiecznemu Krzyśkowi Treterowi w wysokości 2 tys. zł .

Pomoc Krzyśkowi Treterowi
https://fundacjakukuczki.pl/2020/04/17/pomoc-krzyskowi-treterowi/

Bezpieczny Kazbek
Polski Związek Alpinizmu Klub Wysokogórki Warszawa
wspinanie.pl brytan