KRS 0000084062

Zmiany w Radzie i Zarządzie Fundacji

02.10.2020

26 września br. w Warszawie odbyło się VI Zgromadzenie Fundatorów Fundacji Kukuczki. Podczas Zgromadzenia podjęło następujące decyzje:

– przyjęło rezygnację dr Andrzeja Piekarczyka przewodniczącego Rady Fundacji i na jego miejsce powołało Aleksandra Lwowa.

– na miejsce członka zarządu Wojciecha „KANIONA” Grzesioka Rada Fundacji powołała Joannę Wójcik-Tarnowską.

Fundatorami Fundacji Kukuczki są obecnie osoby prawne: KW Gliwice, KW Katowice, KW Warszawa, KW Trójmiasto, PZA oraz osoby fizyczne: Ryszard Dmoch, Aleksander Lwow, Janusz Majer, Józef Nyka, Andrzej Paczkowski, Andrzej Sobolewski, Krzysztof Wielicki.

Rada Fundacji – od VI Zgromadzenia Fundatorów 26.09.2020

Kol. Aleksander Lwow -przewodniczący Rady

 1. Kol. Kacper Gradoń
 2. Kol. Andrzej Paczkowski
 3. Kol. Andrzej Piekarczyk
 4. Kol. Zbigniew Skierski
 5. Kol. Andrzej Zbigniew Sobolewski
 6. Kol. Krzysztof Wielicki

Zarząd Fundacji – od VI Zgromadzenia Fundatorów 26.09.2020

 1. Kol. Jerzy Natkański-dyrektor Zarządu
 2. Kol. Michał Bucholz – zastępca dyrektora Zarządu
 3. Kol. Piotr Głowacki
 4. Kol. Urszula Głowicka
 5. Kol. Artur Paszczak
 6. Kol.Hanna Wiktorowska
 7. Kol.Joanna Wójcik – Tarnowska

Bezpieczny Kazbek
Polski Związek Alpinizmu Klub Wysokogórki Warszawa
wspinanie.pl brytan