KRS 0000084062

Sprawozdania roczne 2019

13.10.2020

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI WSPIERANIA ALPINIZMU POLSKIEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI
za rok 2019.

Nazwa załącznika
 Rozmiar
Bilans 2019 341 KB / pdf

Załącznik 1 do Uchwały Zarządu 4/2019


  1. Uchwała Rady Fundacji 1/2019

Rachunek zysków i strat za 2019 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2019 rok

Informacja dodatkowa

Sprawozdanie merytoryczne
Bezpieczny Kazbek
Polski Związek Alpinizmu Klub Wysokogórki Warszawa
wspinanie.pl brytan