KRS 0000084062

Program „Nasze Skały”, pomoc rodzinie Maćka Berbeki i Akcja Bezpieczny Kazbek – największymi Beneficjentami wpłat 1% podatku za 2019 rok. Fundacja Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki dziękuje Darczyńcom.

06.11.2020

Fundacja Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki uzyskała z akcji „1 %” podatku za rok 2019: 278 598,03 zł.

Ponad 56 tys. zł zebrała Inicjatywa Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały”. Program powstał w marcu 2008 roku w celu zapewnienia legalnego dostępu do polskich rejonów wspinaczkowych wszystkim wspinaczom – zrzeszonym i niezrzeszonym. Organizatorami Inicjatywy są: Fundacja Wspierania Alpinizmu im. Jerzego Kukuczki, Polski Związek Alpinizmu oraz najważniejsze media środowiskowe: czasopisma Magazyn Górski i GÓRY oraz portal wspinanie.pl.

Ponad 29 tys. zł. dedykowano rodzinie Maćka Berbeki. Maciej Berbeka i Tomasz Kowalski zginęli podczas zejścia z Broad Peaka 5 marca 2013 r. Wraz z Adamem Bieleckim i Arturem Małkiem dokonali pierwszego, zimowego wejścia na ten ośmiotysięcznik.

Ponad 11 tys. zł zebrała Akcja Bezpieczny Kazbek – Medyk Rescue Team. Celem akcji jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów i wspinaczy odwiedzających szczyt Kazbek oraz góry Gruzji ze szczególnym uwzględnieniem obywateli Polski poprzez sezonowy dyżur zespołu polskich ratowników górskich i medycznych w bazie pod Kazbekiem. Zespoły prowadzą akcje poszukiwawczo-ratownicze, informują o zagrożeniach, udzielają świadczeń medycznych.

Na cele statutowe Fundacji przekazano blisko 80 tys. zł. Należą do nich m. in. promocja i wsparcie tak organizacyjnie, jak i finansowo – działalności wspinaczkowej i eksploracyjnej Polaków w górach całego świata. Ze środków tych Fundacja Kukuczki przyznaje w drodze konkursu coroczne dotacje z „Funduszu im. Andrzeja Zawady”. Wspierane są projekty wspinaczek wysokogórskich charakteryzujących się wysokimi walorami sportowymi. Granty trafiają do dobrze rokujących wspinaczy wysokogórskich. Do innych kluczowych projektów Fundacji Kukuczki należy program „Polski Himalaizm Zimowy im. Artura Hajzera”, w ramach którego Polacy walczą o #K2dlaPolaków – wejście na jedyny, niezdobyty zimą ośmiotysięcznik.Wpłaty z tytułu 1% podatku zasilają również Fundacyjny Fundusz Pomocowy im. Krzysztofa Berbeki w ramach którego Fundacja niesie pomoc osobom poszkodowanym i rodzinom tych, którzy w górach pozostali już na zawsze. Beneficjentami tej puli środków są m.in.: Jerzy Łabęcki, Krzysztof Treter, Ryszard Pilch, Dariusz Glinka, Sławomir Szyszka, Paweł Kulinicz czy Artur Pierzchniak „Guma” oraz wielu innych pasjonatów wspinaczki, którym wypadki czy ciężkie choroby uniemożliwiają nie tylko powrót w ukochane góry, ale również godne życie.

W imieniu wszystkich obdarowanych – dziękujemy za okazane wsparcie i pomoc.

Oto szczegółowe wyliczenie wysokości wpłat 1 % podatku za 2019 rok na poszczególne cele:

ZESTAWIENIE ALOKACJI 1% PDOF ZA 2019 ROK
CELE kwota do przekazania
Cele statutowe Fundacji – wpłaty niededykowane 79 349,65 zł
Inicjatywa Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały” 56 241,40 zł 50 617,26 zł
Pomoc rodzinie Macieja Berbeki 29 402,20 zł 26 461,98 zł
akcja Bezpieczny Kazbek Medyk Rescue Team 11 388,40 zł 10 249,56 zł
Akcja „Śmigło dla Tatr” 9 744,00 zł 8 769,60 zł
Polski Himalaizm Zimowy im. Artura Hajzera 8 816,30 zł 7 934,67 zł
pomoc dzieciom Tomasza Mackiewicza 8 583,10 zł 7 724,79 zł
Pomoc Dariuszowi Glince 8 003,20 zł 7 202,88 zł
Wyprawy Rafała Froni 7 684,30 zł 6 915,87 zł
Pomoc Krzysztofowi Treterowi 4 711,20 zł 4 240,08 zł
Pomoc Sławomirowi Szyszce 4 684,50 zł 4 216,05 zł
Pomoc Jerzemu Łabęckiemu 4 644,90 zł 4 180,41 zł
Pomoc Arturowi Pierzchniakowi 3 763,30 zł 3 386,97 zł
Wyprawy Jerzego Natkańskiego 3 250,00 zł 2 925,00 zł
Klub Wysokogórski Warszawa 3 233,00 zł 2 909,70 zł
pomoc Ryszardowi Pilchowi 3 015,00 zł 2 713,50 zł
Klub Polskie Himalaje 4 572,40 zł 4 115,16 zł
Klub Wysokogórski Warszawa – sekcja Agama 2 626,50 zł 2 363,85 zł
Pomoc Maciejowi Bedrejczukowi 2 565,60 zł 2 309,04 zł
Fundacyjny Fundusz Pomocowy im.Krzysztofa Berbeki 2 388,00 zł 2 149,20 zł
Pomoc rodzinie Piotra Morawskiego 2 020,30 zł 1 818,27 zł
Pomoc Pawłowi Kuliniczowi 1 926,30 zł 1 733,67 zł
Fundacja Speleologia Polska 1 648,30 zł 1 483,47 zł
Pomoc rodzinie Łukasza Chrzanowskiego 1 560,80 zł 1 404,72 zł
Akcja „Ty też możesz” Bartosza Michalaka 1 526,70 zł 1 374,03 zł
Sopocki Klub Taternictwa Jaskiniowego SKTJ 1 522,60 zł 1 370,34 zł
akcja Tatry bez młotka 1 346,80 zł 1 212,12 zł
Klub Wysokogórski Szczecin 1 215,30 zł 1 093,77 zł
Poszukiwania Kasi Papież 1 178,50 zł 1 060,65 zł
Wyprawy Mateusza Grobla 1 157,20 zł 1 041,48 zł
Wielkopolski Klub Taternictwa Jaskiniowego WKTJ 956,70 zł 861,03 zł
Speleoklub Warszawski 853,60 zł 768,24 zł
Bełchatowski Klub Wysokogórski 757,10 zł 681,39 zł
Klub Wysokogórski Lublin 482,50 zł 434,25 zł
Klub Wysokogórski Trójmiasto 451,38 zł 406,24 zł
Fundacyjny Fundusz im.Andrzeja Zawady 221,80 zł 199,62 zł
Grupa Ratownictwa Jaskiniowego PZA 194,10 zł 174,69 zł
Wyprawy Mariana Grudnia 177,50 zł 159,75 zł
Izba Pamięci Jerzego Kukuczki Istebna 172,40 zł 155,16 zł
Klub Wysokogórski Częstochowa 136,70 zł 123,03 zł
Uczniowski Klub Sportowy Skarpa Lublin 126,90 zł 114,21 zł
Wyprawa Mitre Peak Fundacji Kukuczki 62,50 zł 56,25 zł
Speleologia PZA 51,80 zł 46,62 zł
Raciborskie Stowarzyszenie Wspinaczkowe 33,20 zł 29,88 zł
Suma końcowa 278 598,03 zł 179 323,54 zł
Bezpieczny Kazbek
Polski Związek Alpinizmu Klub Wysokogórki Warszawa
wspinanie.pl brytan