KRS 0000084062

Sprawozdania roczne 2020

19.10.2021

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI WSPIERANIA ALPINIZMU POLSKIEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI
za rok 2020.

Nazwa załącznika
 Rozmiar
Bilans 2020 357 KB / pdf

Załącznik 1 do Uchwały Zarządu 2/2020

Załącznik 1 do Uchwały Zarządu 5/2020

Załącznik 1 do Uchwały Zarządu 6/2020


  1. Uchwała Rady Fundacji 1/2020

Rachunek zysków i strat za 2020 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2020 rok

Informacja dodatkowa

Sprawozdanie merytoryczne

Podsumowanie działalności w 2020 roku
Bezpieczny Kazbek
Polski Związek Alpinizmu Klub Wysokogórki Warszawa
wspinanie.pl brytan