KRS 0000084062

Alokacje 1% za 2020 rok

04.11.2021

Program „Nasze Skały”, rodzina Maćka Berbeki oraz projekt Bezpieczny Kazbek największymi Beneficjentami wpłat 1% podatku za 2020 rok. Fundacja Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki dziękuje Darczyńcom.
Fundacja Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki uzyskała z akcji „1 %” podatku za rok 2020   kwotę 247 674,38 zł.

Ponad 59 tys. zł zebrała Inicjatywa Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały”. Program powstał w marcu 2008 roku w celu zapewnienia legalnego dostępu do polskich rejonów wspinaczkowych wszystkim wspinaczom – zrzeszonym i niezrzeszonym. Organizatorami Inicjatywy są: Fundacja Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki, Polski Związek Alpinizmu oraz najważniejsze media środowiskowe: czasopisma Magazyn Górski i GÓRY oraz portal wspinanie.pl.

Ponad 30 tys. zł. dedykowano rodzinie Maćka Berbeki. Maciej Berbeka i Tomasz Kowalski zginęli podczas zejścia ze szczytu Broad Peak 5 marca 2013 r. Wraz z Adamem Bieleckim i Arturem Małkiem dokonali pierwszego, zimowego wejścia na ten ośmiotysięcznik.

Przeszło 14 tys. zasiliło cel szczegółowy jakim jest projekt Bezpieczny Kazbek utworzony przez Fundację Medyk Rescue Team. Inicjatywa ta zrzesza ratowników, którzy co roku, nieodpłatnie rozpoczynają dyżur u stóp Kazbeku, dbając o bezpieczeństwo osób /w wiekszości są Polacy/, którzy stawiają sobie za cel zdobycie tej góry.

Na cele statutowe Fundacji przekazano 58 194,38 zł zł. Należą do nich m. in. promocja i wsparcie tak organizacyjnie, jak i finansowo – działalności wspinaczkowej i eksploracyjnej Polaków w górach całego świata. Także z tych środków Fundacja Kukuczki przyznaje w drodze konkursu coroczne dotacje z tzw. Funduszu Wyprawowego /dawniej im.A.Zawady/. . Wspierane są projekty wspinaczek wysokogórskich charakteryzujących się wysokimi walorami sportowymi. Granty trafiają do dobrze rokujących wspinaczy wysokogórskich.

Wpłaty z tytułu 1% podatku zasilają również Fundacyjny Fundusz Pomocowy im. Krzysztofa Berbeki w ramach którego Fundacja niesie pomoc osobom poszkodowanym i rodzinom tych, którzy w górach pozostali już na zawsze. Beneficjentami tej puli środków są m.in.: Dariusz Glinka, Sławomir Szyszka, Paweł Kulinicz czy Artur Pierzchniak „Guma” oraz wielu innych pasjonatów wspinaczki, którym wypadki czy ciężkie choroby uniemożliwiają nie tylko powrót w ukochane góry, ale również godne życie.

W imieniu wszystkich obdarowanych – dziękujemy za okazane wsparcie i pomoc.

Oto szczegółowe wyliczenie wysokości wpłat 1 % podatku za 2020 rok na poszczególne cele:

Kwota Do przekazania
Cele statutowe Fundacji – wpłaty niededykowane 58 194,38 zł
Inicjatywa Środowisk Wspinaczkowych “Nasze Skały”. 59 692,20 zł 53 722,98 zł
Pomoc rodzinie Maćka Berbeki 30 161,10 zł 27 144,99 zł
Akcja Bezpieczny Kazbek Fundacji Medyk Rescue Team 14 430,70 zł 12 987,63 zł
Pomoc rodzinie Piotra Morawskiego 11 759,40 zł 10 583,46 zł
Pomoc Daruszowi Glince 7 406,10 zł 6 665,49 zł
Akcja Śmigło dla Tatr 6 697,70 zł 6 027,93 zł
Pomoc Sławomirowi Szyszce 5 916,80 zł 5 325,12 zł
Pomoc Krzysztofowi Treterowi 5 248,90 zł 4 724,01 zł
Pomoc dzieciom Tomasza Mackiewicza 4 478,00 zł 4 030,20 zł
Klub Wysokogórski Warszawa 4 208,60 zł 3 787,74 zł
Pomoc Arturowi Pierzchniakowi 4 065,80 zł 3 659,22 zł
Akcja Tatry bez młotka 2 931,10 zł 2 637,99 zł
Klub Wspinaczkowy Agama 2 614,50 zł 2 353,05 zł
Pomoc Pawłowi Kuliniczowi 2 405,10 zł 2 164,59 zł
Polski Himalaizm Zimowy im.Artura Hajzera 2 396,20 zł 2 156,58 zł
Akcja Polskie Himalaje-Klub Polskie Himalaje 2 550,20 zł 2 295,18 zł
Sopocki Klub Taternictwa Jaskiniowego SKTJ 2 294,10 zł 2 064,69 zł
Fundacja Speleologia Polska 2 111,90 zł 1 900,71 zł
Wyprawy Jerzego Natkańskiego 1 852,60 zł 1 667,34 zł
Akcja- I Ty też możesz -Bartosza Michalaka 1 835,40 zł 1 651,86 zł
Pomoc Maciejowi Bedrejczukowi 1 727,30 zł 1 554,57 zł
Klub Wysokogórski Szczecin 1 612,20 zł 1 450,98 zł
Wielkopolski Klub Taternictwa Jaskiniowego WKTJ 1 550,90 zł 1 395,81 zł
Wyprawy Rafała Froni 1 385,10 zł 1 246,59 zł
Klub Wysokogórski Częstochowa 1 210,00 zł 1 089,00 zł
Pomoc rodzinie Łukasza Chrzanowskiego 1 098,90 zł 989,01 zł
Klub Wysokogórski Lublin 1 013,10 zł 911,79 zł
Fundacyjny Fundusz Pomocowy im.Krzysztofa Berbeki 859,00 zł 773,10 zł
Klub Wysokogórski Trójmiasto 627,30 zł 564,57 zł
Pomoc Ryszardowi Pilchowi 502,50 zł 452,25 zł
Speleoklub Warszawski 478,70 zł 430,83 zł
Poszukiwania Kasi Papież 478,30 zł 430,47 zł
Wyprawy Mariusza Grudnia 321,10 zł 288,99 zł
Pomoc Jerzemu Łabęckiemu 319,80 zł 287,82 zł
Wyprawy Mateusza Grobla 281,30 zł 253,17 zł
Uczniowski Klub Sportowy Skarpa Lublin 221,30 zł 199,17 zł
Izba Pamięci Jerzego Kukuczki Istebna 193,90 zł 174,51 zł
Fundusz Wyprawowy /dawniej im. A. Zawady/ 169,10 zł 152,19 zł
Baza tatrzańska PZA 118,10 zł 106,29 zł
Wyprawy Pawła Kopcia 100,90 zł 90,81 zł
Bełchatowski Klub Wysokogórski 80,10 zł 72,09 zł
Speleologia PZA 39,90 zł 35,91 zł
Grupa Ratownictwa Jaskiniowego PZA 34,80 zł 31,32 zł
SUMA KOŃCOWA 247 674,38 zł 170 532,00 zł
Bezpieczny Kazbek
Polski Związek Alpinizmu Klub Wysokogórki Warszawa
wspinanie.pl brytan