KRS 0000084062

Znamy już wyniki zbiórki 1% za 2021 rok. Dziękujemy wszystkim Darczyńcom!

19.10.2022

17.10.2022

Program „Nasze Skały”, projekt „Bezpieczny Kazbek”, pomoc rodzinie Piotra Morawskiego oraz pomoc Dariuszowi Glince największymi beneficjentami wpłat 1% podatku za 2021 rok.
Fundacja Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki uzyskała z akcji „1 %” podatku za rok 2021  kwotę prawie 236 tys. zł.

Ponad 69 tys. zł zebrała Inicjatywa Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały”. Program powstał w marcu 2008 roku w celu zapewnienia legalnego dostępu do polskich rejonów wspinaczkowych wszystkim wspinaczom – zrzeszonym i niezrzeszonym. Organizatorami Inicjatywy są: Fundacja Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki, Polski Związek Alpinizmu oraz najważniejsze media środowiskowe: czasopisma Magazyn Górski i GÓRY oraz portal wspinanie.pl.

Przeszło 18 tys. zasiliło cel szczegółowy jakim jest projekt Bezpieczny Kazbek utworzony przez Fundację Medyk Rescue Team. Inicjatywa ta zrzesza ratowników, którzy co roku, nieodpłatnie rozpoczynają dyżur u stóp Kazbeku, dbając o bezpieczeństwo osób /w większości są Polacy/, którzy stawiają sobie za cel zdobycie tej góry.

Na cele statutowe Fundacji przekazano ponad 75 tys. zł . Należą do nich m. in. promocja i wsparcie tak organizacyjnie, jak i finansowo – działalności wspinaczkowej i eksploracyjnej Polaków w górach całego świata. Także z tych środków Fundacja Kukuczki przyznaje w drodze konkursu coroczne dotacje z tzw. Funduszu Wyprawowego /dawniej im. Andrzeja Zawady/. Wspierane są projekty wspinaczek wysokogórskich charakteryzujących się wysokimi walorami sportowymi. Granty trafiają do dobrze rokujących wspinaczy wysokogórskich.

Wpłaty z tytułu 1% podatku zasilają również Fundacyjny Fundusz Pomocowy im. Krzysztofa Berbeki w ramach którego Fundacja niesie pomoc osobom poszkodowanym i rodzinom tych, którzy w górach pozostali już na zawsze. Beneficjentami tej puli środków są m.in.: Dariusz Glinka, Sławomir Szyszka, czy Artur Pierzchniak „Guma” oraz wielu innych pasjonatów wspinaczki, którym wypadki czy ciężkie choroby uniemożliwiają nie tylko powrót w ukochane góry, ale również godne życie.

W imieniu wszystkich obdarowanych – dziękujemy za okazane wsparcie i pomoc.

Oto szczegółowe wyliczenie wysokości wpłat 1 % podatku za 2021 rok na poszczególne cele:

zał. nr 1 do uchwały nr 4/2022 zarządu Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki w sprawie dofinansowania beneficjentów środkami zebranymi przez Fundację w ramach 1% pdof za 2021 rok

ZESTAWIENIE ALOKACJI 1% PDOF ZA 2021 ROK

Kwota zebrana Kwota do przekazania
1. Cele statutowe Fundacji – wpłaty niededykowane 69 779,60 zł
2. Cele statutowe Fundacji – Fundacyjny Fundusz K.Berbeki 2 016,50 zł
3. Cele statutowe Fundacji – Fundusz Wyprawowy d. im.A. Zawady 1 721,20 zł
4. Cele statutowe Fundacji – Polski Himalaizm Zimowy im.A.Hajzera 1 572,00 zł
5. Inicjatywa Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały” 69 119,70 zł 62 207,73 zł
6. Akcja Bezpieczny Kazbek – Fundacja Medyk Rescue Team 18 146,00 zł 16 331,40 zł
7. Pomoc rodzinie Piotra Morawskiego 6 595,30 zł 5 935,77 zł
8. Pomoc Dariuszowi Glince 6 297,90 zł 5 668,11 zł
9. Pomoc Pawłowi Kuliniczowi 6 106,70 zł 5 496,03 zł
10. Akcja „Śmigło dla Tatr” 5 980,60 zł 5 382,54 zł
11. Pomoc Sławomirowi Szyszce 5 525,30 zł 4 972,77 zł
12. Klub Wysokogórski Warszawa 5 142,90 zł 4 628,61 zł
13. Pomoc Arturowi Pierzchniakowi 4 418,70 zł 3 976,83 zł
14. Klub Wysokogórski „Agama” 3 443,60 zł 3 099,24 zł
15. Wyprawy Jerzego Natkańskiego 2 943,90 zł 2 649,51 zł
16. Wyprawy Rafała Froni 2 903,50 zł 2 613,15 zł
17. Sopocki Klub Taternictwa Jaskiniowego SKTJ 2 438,20 zł 2 194,38 zł
18. Fundacja Speleologia Polska 2 399,60 zł 2 159,64 zł
19. Akcja Polskie Himalaje-Klub Polskie Himalaje 2 204,10 zł 1 983,69 zł
20. Pomoc dzieciom Tomasza Mackiewicza 2 175,80 zł 1 958,22 zł
21. Pomoc rodzinie Łukasza Chrzanowskiego 1 824,30 zł 1 641,87 zł
22. Pomoc Krzysztofowi Treterowi 1 361,60 zł 1 225,44 zł
23. Pomoc rodzinie Macieja Berbeki 1 272,70 zł 1 145,43 zł
24. Klub Wysokogórski Szczecin 1 147,60 zł 1 032,84 zł
25. Poszukiwania Kasi Papież 1 147,20 zł 1 032,48 zł
26. Klub Wysokogórski Lublin 981,90 zł 883,71 zł
27. Speleoklub Warszawski 880,40 zł 792,36 zł
28. Akcja „Tatry bez młotka” 863,40 zł 777,06 zł
29. Wielkopolski Klub Taternictwa Jaskiniowego WKTJ 787,90 zł 709,11 zł
30. Klub Wysokogórski Trójmiasto 716,60 zł 644,94 zł
31. Klub Wysokogórski Częstochowa 552,00 zł 496,80 zł
32. Pomoc Jerzemu Łabęckiemu 538,80 zł 484,92 zł
33. Uczniowski Klub Sportowy Skarpa Lublin 502,00 zł 451,80 zł
34. Pomoc Maciejowi Bedrejczukowi 451,00 zł 405,90 zł
35. Akcja- I Ty też możesz – Bartosza Michalaka 436,40 zł 392,76 zł
36. Wyprawy Mateusza Grobla 309,40 zł 278,46 zł
37. Pomoc Ryszardowi Pilchowi 259,60 zł 233,64 zł
38. Wyprawy Mariusza Grudnia 252,00 zł 226,80 zł
39. Pomoc Andrzejowi Wilczkowskiemu 193,00 zł 173,70 zł
40. Grupa Ratownictwa Jaskiniowego PZA 185,30 zł 166,77 zł
41. Baza tatrzańska PZA 120,40 zł 108,36 zł
42. Izba Pamięci Jerzego Kukuczki Istebna 108,40 zł 97,65 zł
43. Raciborskie Stowarzyszenie Wspinaczkowe 73,80 zł 66,42 zł
44. Bełchatowski Klub Wysokogórski 22,30 zł 20,07 zł
SUMA KOŃCOWA 235 919,10 zł 144 746,82 zł
Bezpieczny Kazbek
Polski Związek Alpinizmu Klub Wysokogórki Warszawa
wspinanie.pl brytan