KRS 0000084062

Sprawozdanie roczne 2021

29.10.2022

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI WSPIERANIA ALPINIZMU POLSKIEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI
za rok 2021.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa i sprawozdanie merytoryczne za 2021 rok znajdują się na stronie Narodowego Instytutu Wolności www.niw.gov.pl w linku OPP.

Podsumowanie działalności Fundacji w 2021 roku

Uchwały Rady:

Uchwała RADY 1 2021 bilans 2020
Uchwała RADY 2 2021 powołanie K. Gajewskiej do zarządu

Uchwały Zarządu:

Uchwała 1 2021 Fundusz Wyprawowy tura 1
Uchwała 2 2021 bilans 2020
Uchwała 3 2021 PHZ na PAiH FB
Uchwała 4 2021 pdf 1_ za 2020
Uchwała 5 2021 zarządu – zapomoga A. Wilczkowski
Uchwała 6 2021 zarządu – darowizna na koszty pogrzebu i pomnika K. Tretera
Uchwała 7 2021 zarządu Fundusz Wyprawowy tura 2021-22

zał. n1 do uchwały 1-2021 Zarządu Fundacji – Fundusz Wyprawowy tura 1.
zał. n1 do uchwały 1-2021 Zarządu Fundacji

Fundusz Wyprawowy 2021 tura 2. Zał. nr 1

Bezpieczny Kazbek
Polski Związek Alpinizmu Klub Wysokogórki Warszawa
wspinanie.pl brytan