KRS 0000084062

Sprawozdanie roczne 2022

17.05.2023

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa i sprawozdanie merytoryczne za 2022 rok znajdują się na stronie Narodowego Instytutu Wolności www.niw.gov.pl w linku OPP.

Podsumowanie działalności Fundacji Kukuczki w 2022 roku

Uchwały Rady

Uchwała RADY 1 2022 bilans 2021

Uchwały Zarządu

Uchwała 1 2022 Fundusz Wyprawowy 2022 tura 1.
Uchwała 2 2022 bilans 2021
Uchwała 3 2022 dof. wyprawy Ak-Su
Uchwała 4 2022 dofinansowanie alokacje 1% za 2021 rok
Uchwała 5 2022 – zmiany w Regulaminie Funduszu Wyprawowego i Fundusz Wyprawowy tura 2022-23

Załączniki:

Załącznik nr 1 do uchwały 1/2022
Załącznik nr 1 do uchwały 5/2022
Załącznik nr 2 do uchwały 5/2022

Bezpieczny Kazbek
Polski Związek Alpinizmu Klub Wysokogórki Warszawa
wspinanie.pl brytan