KRS 0000084062

Znamy już wyniki zbiórki 1,5% pdof za 2022 rok. Dziękujemy wszystkim Darczyńcom!

08.11.2023

Program „Nasze Skały”, projekt „Bezpieczny Kazbek”, największymi beneficjentami wpłat 1,5% podatku za 2022 rok.
Fundacja Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki uzyskała z akcji „1,5 %” podatku za rok 2022  kwotę 348 764 zł czyli blisko 50 % więcej niż w ubiegłym roku kiedy zebrano 235 tys. zł.

Ponad 123 tys. zł zebrała Inicjatywa Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały”. Program powstał w marcu 2008 roku w celu zapewnienia legalnego dostępu do polskich rejonów wspinaczkowych wszystkim wspinaczom – zrzeszonym i niezrzeszonym. Organizatorami Inicjatywy są: Fundacja Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki, Polski Związek Alpinizmu oraz najważniejsze media środowiskowe: czasopisma Magazyn Górski i GÓRY oraz portal wspinanie.pl.

Przeszło 40 tys. zł wpłynęło na cel szczegółowy jakim jest projekt „Bezpieczny Kazbek” utworzony przez Fundację Medyk Rescue Team. Inicjatywa ta zrzesza ratowników, którzy co roku, nieodpłatnie rozpoczynają dyżur u stóp Kazbeku, dbając o bezpieczeństwo osób /w większości są Polacy/, którzy stawiają sobie za cel zdobycie tej góry.

Na cele statutowe Fundacji przekazano ponad 77 tys. zł . Należą do nich m. in. promocja i wsparcie tak organizacyjnie, jak i finansowo – działalności wspinaczkowej i eksploracyjnej Polaków w górach całego świata. Także z tych środków Fundacja Kukuczki przyznaje w drodze konkursu coroczne dotacje z tzw. Funduszu Wyprawowego /dawniej im. Andrzeja Zawady/. Wspierane są projekty wspinaczek wysokogórskich charakteryzujących się wysokimi walorami sportowymi i eksploracyjnymi.

Wpłaty z tytułu 1,5 % podatku zasilają również Fundacyjny Fundusz Pomocowy im. Krzysztofa Berbeki w ramach którego Fundacja niesie pomoc osobom poszkodowanym i rodzinom tych, którzy w górach pozostali już na zawsze. Beneficjentami tej puli środków są m.in. dzieci Tomka Mackiewicza, Łukasza Chrzanowskiego a także Dariusz Glinka, Sławomir Szyszka, Artur Pierzchniak „Guma” Krzysztof Gardaś, Jerzy Łabęcki oraz inni pasjonaci wspinaczki, którym wypadki czy ciężkie choroby uniemożliwiają nie tylko powrót w ukochane góry, ale również godne życie.

Alokacje 1,5% podatku wpłyną też na konta kilkunastu klubów wysokogórskich, fundacji a także indywidualnych wspinaczy.

W imieniu wszystkich obdarowanych – dziękujemy za okazane wsparcie i pomoc.

Oto szczegółowe wyliczenie wysokości wpłat 1,5 % podatku za 2022 rok na poszczególne cele:

zał. nr 1 do uchwały nr 4/2023 zarządu Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki w sprawie dofinansowania beneficjentów środkami zebranymi przez Fundację w ramach 1,5% pdof za 2022 rok.

Kwota zebrana Kwota do przekazania
1. Cele statutowe Fundacji – wpłaty niededykowane 77 048,70 zł
2. Cele statutowe Fundacji – Fundusz Wyprawowy d. im.A. Zawady 6 259,10 zł
3. Cele statutowe Fundacji – Polski Himalaizm Zimowy im.A.Hajzera 1 854,10 zł
4. Cele statutowe Fundacji – Fundacyjny Fundusz K.Berbeki 1 217,90 zł
5. Inicjatywa Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały” 123 435,90 zł 111 092,31 zł
6. Akcja Bezpieczny Kazbek – Fundacja Medyk Rescue Team 40 290,70 zł 36 261,63 zł
7. Akcja „Śmigło dla Tatr” 8 354,90 zł 7 519,41 zł
8. Klub Wysokogórski „Agama” 7 701,10 zł 6 930,99 zł
9. Klub Wysokogórski Warszawa 6 855,40 zł 6 169,86 zł
10. Speleoklub Warszawski 6 834,50 zł 6 151,05 zł
11. Pomoc Jerzemu Łabęckiemu 6 921,2 zł 6 229,08 zł
12. Pomoc Dariuszowi Glince 6 247,50 zł 5 622,75 zł
13. Pomoc Sławomirowi Szyszce 5 731,30 zł 5 158,17 zł
14. Klub Wysokogórski Szczecin 5 682,00 zł 5 113,80 zł
15. Wyprawy Rafała Froni 4 383,00 zł 3 944,70 zł
16. Pomoc Arturowi Pierzchniakowi 4 285,00 zł 3 856,50 zł
17. Klub Wysokogórski Trójmiasto 4 207,00 zł 3 786,30 zł
18. Klub Wysokogórski Częstochowa 3 595,90 zł 3 236,31 zł
19. Pomoc dzieciom Tomasza Mackiewicza 3 160,90 zł 2 844,81 zł
20. Sopocki Klub Taternictwa Jaskiniowego SKTJ 2 899,20 zł 2 609,28 zł
21. Wielkopolski Klub Taternictwa Jaskiniowego WKTJ 3 006,50 zł 2 705,85 zł
22. Pomoc rodzinie Macieja Berbeki 2 748,40 zł 2 473,56 zł
23. Fundacja Speleologia Polska-Grupa Ratownictwa Jaskiniowego 2 332,70 zł 2 099,43 zł
24. Pomoc rodzinie Łukasza Chrzanowskiego 2 239,70 zł 2 015,73 zł
25. Wyprawy Jerzego Natkańskiego 1 738,80 zł 1 564,92 zł
26. Klub Wysokogórski Lublin 1 386,30 zł 1 247,67 zł
27. Wyprawy Mateusza Grobla 1 350,40 zł 1 215,36 zł
28. Pomoc Pawłowi Kuliniczowi 1 182,70 zł 1 182,70 zł
29. Akcja Polskie Himalaje-Klub Polskie Himalaje im. W. Rutkiewicz 1 091,80 zł 982,62 zł
30. Pomoc Krzysztofowi Treterowi 891,80 zł 802,62 zł
31. Fundacja Speleologia Polska 779,90 zł 701,91 zł
32. Pomoc Maciejowi Bedrejczukowi 602,00 zł 541,80 zł
33. Akcja- I Ty też możesz – Bartosza Michalaka 536,20 zł 482,58 zł
34. Wyprawy Mariusza Grudnia 486,50 zł 437,85 zł
35. Uczniowski Klub Sportowy Skarpa Lublin 560,40 zł 504,36 zł
36. Akcja Każdy ma swój Everest-szkoła w Budzyniu 225,50 zł 202,95 zł
37. Pomoc Ryszardowi Pilchowi 190,90 zł 171,81 zł
41. Baza tatrzańska PZA 161,10 zł 144,99 zł
42. Izba Pamięci Jerzego Kukuczki Istebna 132,20 zł 118,98 zł
43. Pomoc rodzinie Piotra Morawskiego 86,60 zł 77,94 zł
44. Bełchatowski Klub Wysokogórski 68,60 zł 61,92 zł
SUMA KOŃCOWA 348 764,50 zł 236 264,50 zł
Bezpieczny Kazbek
Polski Związek Alpinizmu Klub Wysokogórki Warszawa
wspinanie.pl brytan