KRS 0000084062

Możesz pomóc! Wpłać na konto Fundacji za pomocą:
You can help! Donate to the Foundation’s account using:

Bezpieczny Kazbek
Polski Związek Alpinizmu Klub Wysokogórki Warszawa
wspinanie.pl brytan