KRS 0000084062

Wszystkie dokumenty Fundacji znajdują się w załącznikach.

Sprawozdania roczne znajdziecie tutaj.

 

Załączniki:

 

Załącznik Rozmiar
Postanowienia KRS dot.F.Kukuczki 500 KB
Statut FWAP 22/03/2011.pdf 103 KB
Regulamin Zarządu 2011.pdf 145 KB
Regulamin Rady Fundacji 2011.pdf 147 KB
1990.09.05 Decyzja o ustanowieniu Fundacji.pdf 175.76 KB
2000.07.11 Decyzja o nadaniu NIP.pdf 247.18 KB
2004.04.16 Decyzja o wpisaniu do rejestru OPP.pdf 403.62 KB
2004.07.05 Wpis REGON.pdf 198.34 KB
2004.07.08 Zgłoszenie identyfikacyjne NIP2.pdf 1.51 MB
2004.07.16 Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.pdf 1.4 MB
1990.06.06 Akt notarialny – powolanie Fundacji.pdf 874.94 KB
2009.02.06 Regon aktualny.jpg 323.85 KB
Odpis aktualny KRS lipiec 2012.zip 363 KB
Postanowienie KRS z 6.06.2012.JPG 74 KB
Wyciąg online z KRS.pdf 20,3 KB
Zaświadczenie REGON z 11.07.2012.JPG 76 KB
Zaświadczenie NIP z 14.09.2012.JPG 63 KB
Zaświadczenie z Millennium Bank z 30.08.2012.JPG 70 KB
Zaświadczenie z Millennium Bank z 17.02.2020 230 KB
Odpis KRS 24.05.2020 15 MB
Bezpieczny Kazbek
Polski Związek Alpinizmu Klub Wysokogórki Warszawa
wspinanie.pl brytan