KRS 0000084062

Tatry bez Młotka

Akcja Tatry Bez Młotka (TBM) powstała w wyniku zawarcia w 2004 r tzw. „Porozumienia tatrzańskiego”, które określiło zasady współistnienia stylów sportowego i tradycyjnego na terenie Tatr. Dla eksploracji sportowej wyznaczono 3 ściany – grupę Mnicha, zach. Kościelca i pd. Zamarłej Turni. W pozostałych rejonach instalacja spitów na nowych drogach możliwa jest tylko „od dołu”, zaś re-ekwipowanie istniejących dróg (czyli umieszczanie na nich spitów zamiast haków) akceptowalne jest tylko, jeśli nie narusza wymogów psychicznych drogi, zgodę wyraził (jeśli to możliwe) autor drogi, a ew. spity nie kolidują z przebiegiem innych dróg. We wszystkich przypadkach zastosowanie ma także zasada minimalizacji środków określająca, że należy używać tylko minimalnej, niezbędnej ilości spitów, zaś wszędzie tam, gdzie da się użyć sprzętu asekuracyjnego z tzw. (określonego szczegółowo) „zestawu standardowego”, tam spitów wbijać nie wolno. Dla rejonu kotła Czarnego Stawu ustalono, że – za wyjątkiem przypadków szczególnych – żadne nowe spity nie będą instalowane, a dokonana będzie jedynie wymiana istniejących punktów.

W ramach TBM prowadzone też jest oczyszczanie ścian tatrzańskich ze starych haków, niosących ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa wspinania. Te działania prowadzą tylko upoważnione zespoły, a informacja o ich pracach i oczyszczonych drogach jest publikowana na stronach wspinaczkowych. Przygotowane w ten sposób drogi sa standardowo wyposażane w co najmniej ospitowane stanowiska (vide – Zamarła Turnia).

W wyniku Akcji TBM przygotowano do wspinania w stylu „bez młotka” wszystkie ściany Mnicha. Poprowadzono na nich kilkanascie nowych, sportowych dróg o najwyższych, sięgających dziesiątego stopnia, trudnościach. Ich klasa i uroda została doceniona przez wspinaczy polskich i zagranicznych, a Mnich stał się najpopularniejszą wspinaczkowo górą w Tatrach. W sezonie 2007 oddano do użytku kilka dróg na pd. ścianie Zamarłej, przygotowanych z minimalnym użyciem spitów. Pokonywane do tej pory niemalże wyłącznie z ekspresami drogi znów wymagają samodzielnego instalowania asekuracji.

W najbliższych latach będa kontynuowane prace na Zamarłej, Mniszku i Kościelcu. Mamy też nadzieję, że uda sie wyekwipować stanowiska, co najmniej na liniach zjazdowych, na Czołówce MSW, Kopie Spadowej i Żabim Mnichu, oraz oczyścić ze złomu oraz wymienić stare spity na Kazalnicy.

 Akcja TBM odbywa sie pod patronatem Fundacji Kukuczki i TOPR, natomiast partnerami Akcji są TPN i PZA. Porozumienie tatrzańskie uzyskało poparcie wszystkich organizacji i mediów związanych ze wspinaniem.

Zamarła Turnia – prace TBM lato 2007 i 2009

 

Załącznik Rozmiar
TBM sezon 2007 – aktualizacja zasad.doc 50.5 KB
Zasady Akcji TBM – początek.doc 44.5 KB
POROZUMIENIE TATRZAŃSKIE.doc 34.5 KB
TBM 2007 – Zamarła strefą bez młotka + zasady.doc 33.5 KB
ZASADY AKCJI TBM – kompendium 2009.doc 62 KB
Wydatki Akcji TBM do 2009.doc 27.5 KB
Bezpieczny Kazbek
Polski Związek Alpinizmu Klub Wysokogórki Warszawa
wspinanie.pl brytan